برای دانلود مقالات و پژوهش ها روی لینک دانلود کلیک کنید.

 
 
1 مونوگراف آلوئه ورا
2 عصاره گیری، شناسایی و خواص ژل آلوئه ورا
3 مصارف دارویی آلوئه ورا
4 مونوگراف بابونه
5 اثر آنتی باکتریال عصاره و اسانس بابونه روی پورفیروموناس
6 عصاره گیری، شناسایی و پایداری فلاوونوئیدهای جدا شده از گلهای بابونه
7 ارزیابی شیمیایی و فنی عصاره رزماری
8 ترکیبات و خواص آنتی میکروبی و آنتی اکسیدانتی عصاره رزماری
9 عصاره بذر کرفس
10 خواص دارویی کرفس
11 اثر عصاره کرفس روی باروری در موش نر
12 عصاره هسته انگور
13 خواص بیولوژیکی و شیمیایی آلیسین در سیر
14 خواص دارویی حنا
عنوان مقالات مربوط به بررسی عصاره تهیه شده از داروسازی ابن ماسویه
15 بررسی اثر گیاه مورد ( myrtus ) بر روی خوردگی آلومینیوم در محیط نمکی
16 بررسی اثر عصاره حنا بر تورم سدیم بنتونیت در محلولهای آبی